LENCANA SEKOLAH

> Warna biru dan kuning melambangkan kedamaian dan
ketenteraman.
> Jalinan tiga bulatan pada obor membawa
maksud kegiatan kokurikulum seiring dengan
kegiatan kurikulum.
> Obor bewarna merah ialah kejayaan dalam
kurikulum iaitu ke arah kecemerlangan.
> Rantai bunga padi melambangkan kejayaan
dalam akademik memberikan kejayaan dalam
kehidupan.
> Motto sekolah “Pengetahuan Cahaya
Kehidupan” memberi gambaran bahawa ilmu
pengetahuan akan membawa sinar cemerlang kepada
seseorang.