VISI DAN MISI


VISI

PSS SEKOLAH MENENGAH KATEGORI LUAR BANDAR TERBAIK TAHUN 2010

MISI

Membentuk golongan pelajar yang berilmu dan dinamis.

Menawarkan kemudahan dan laluan internet dan fizikal.

Warga SMK Beserah gemar melangkah ke PSS.

Menawarkan sumber-sumber dan aktiviti-aktiviti yang
dapat menyumbang kepada pendidikan sepanjang hayat.

Menyediakan tempat yang selesa, kondusif, dan ceria.