PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMK Beserah berjanji dengan ikhlas dan tanggungjawab,
sesungguhnya berhasrat akan:

Memberi layanan yang adil dan saksama kepada semua pelajar

Mengurus dan menyediakan perkhidmatan terbaik ke arah
kecemerlangan pelajar

Mewujudkan pusat sumber yang kondusif untuk pembelajaran
dan pembelajaran

Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan dan
sanggup menerima pandangan dan cadangan pelanggan.