SEJARAH SEKOLAH

• Ditubuhkan pada tahun 1962 sebagai sekolah Lanjutan Kampung.

• 8.1.1965 nama sekolah ini ditukar kepada Sek Men Rendah Keb Beserah.

• Kelas peringkat menengah atas telah ditubuhkan pada tahun 1977.

• Sebuah kelas Tingkatan Empat Sains telah ditubuhkan pada tahun 1978.

• Dibuka dengan rasminya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan
Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta’in Billah ibni Al Marhum Sultan Abu Bakar, pada 11 Mei 1976.

• Tahun 1995 telah dinaikkan tarafnya kepada sekolah menengah Gred A.

• Tahun 1997 berjaya meraih tempat kedua Sekolah Harapan Negera