OBJEKTIF

Menawarkan kemudahan dan laluan intelektual kepada maklumat untuk membina generasi yang berilmu dan berwawasan.

Mempertingkat mutu pendidikan sekolah.

Menjadi sumber rujukan kepada para guru dalam mempelbagai teknik P&P.

Galeri pemangkin ilmu kepada para pelajar dan para guru.